تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۴ | 19:17 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت اسکناس ایرانی)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | 22:38 | نويسنده : اشکان

(کلیپ اینگونه نگاه کنید ....)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | 1:36 | نويسنده : اشکان

(کلیپ چگونه موفق شویم)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : شنبه سوم بهمن ۱۳۹۴ | 21:22 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت سخنانی از نادر شاه افشار)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : جمعه بیست و پنجم دی ۱۳۹۴ | 17:22 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت شادم که در شرار تو می سوزم)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : یکشنبه بیستم دی ۱۳۹۴ | 22:53 | نويسنده : اشکان

(آلبوم به اصفهان رو)

 

اثر استادان جلال تاج اصفهان، جلیل شهناز و حسن کسایی

 

این آلبوم زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ | 1:15 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت سالها را نشمار، خاطرات را بشمار)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه نهم دی ۱۳۹۴ | 11:15 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت وقتی ...)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴ | 2:2 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت سخنانی زیبا از ماهاتما گاندی)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۴ | 23:51 | نويسنده : اشکان

(کلیپ شب یلدا)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : دوشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 8:33 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت اینگونه نگاه کنید)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : یکشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۴ | 9:12 | نويسنده : اشکان

(کتاب آیین زندگی)

 

نویسنده: دیل کارنگی

 

مترجمان: پروین قائمی، ریحانه جعفری

 

فرمت فایل: PDF

 

این کتاب زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ | 0:18 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت یلدا)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ | 22:25 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت سخنان ژان ژاک روسو)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ | 22:23 | نويسنده : اشکان

(کتاب به خدای ناشناخته)

 

نویسنده: جان اشتاین بک

 

مترجم: محمد معینی

 

فرمت فایل: PDF

 

این کتاب زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۴ | 12:10 | نويسنده : اشکان

(کلیپ بهترین لحظات زندگی)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : جمعه بیست و دوم آبان ۱۳۹۴ | 22:41 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت بدون عشق)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ | 20:0 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت راز زندگی)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۴ | 21:9 | نويسنده : اشکان

(کلیپ چگونه جوان بمانیم)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 23:47 | نويسنده : اشکان

(آلبوم افسانۀ ساز نی)

 

اثر استاد حسن کسایی

 

این آلبوم زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : شنبه نهم آبان ۱۳۹۴ | 9:33 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت چگونه موفق شویم)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه ششم آبان ۱۳۹۴ | 23:4 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت اینگونه باشیم)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : سه شنبه پنجم آبان ۱۳۹۴ | 22:6 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت برنده، بازنده)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴ | 22:22 | نويسنده : اشکان

(کلیپ اگر بار دیگر به دنیا می آمدم)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ | 23:6 | نويسنده : اشکان

(کلیپ دوست معمولی، دوست واقعی)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۴ | 21:47 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت بهترین لحظات زندگی)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۴ | 0:18 | نويسنده : اشکان

(کلیپ در انتظار کسی باش که)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ | 22:57 | نويسنده : اشکان

(کلیپ ویژگیهای عشق)

 

این کلیپ زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ | 14:13 | نويسنده : اشکان

(آلبوم یاران زنده رود)

 

اثر استادان جلال تاج اصفهان، جلیل شهناز و حسن کسایی

 

این آلبوم زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید


تاريخ : سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ | 12:28 | نويسنده : اشکان

(پاورپوینت سخنانی از پائولوکوئلیو)

 

ورژن پاورپوینت: 2003

 

این پاورپوینت زیبا را

 

از اینجا دانلود کنید